Tehničko osoblje

Tehničko osoblje – centralna škola

  • Kemal Jakupović – domar
  • Ismal Bešić – ložač
  • Asim Talić – noćni čuvar
  • Elvira Blažević – spremačica
  • Zakira Arnautović – spremačica
  • Nisveta Sivac – spremačica
  • Sebina Balić – spremačica
  • Muharema Matrić – spremačica

Tehničko osoblje – područno odjeljenje Kamičani

  • Bahrija Arifagić – spremačica