Uprava

  • direktor, Jasna Salihbašić
  • pedagog, Alma Samardžić
  • psiholog, Olivera Davidović Knežić
  • sekretar, Alisa Pihić
  • računovođa, Sanela Mandić